top of page
Wellness by Sam studio

Termeni si conditii

Confirmarea rezervarii implica acceptarea urmatoarelor reguli si conditii generale:

  1. Abonamentul este nominal si nu poate fi transferat de catre titularul acestuia niciunei terte persoane. Solicitarea în scopul încheierii unui abonament va fi adresata numai personalului din cadrul receptiei WELLNESS BY SAM STUDIO.

  2. Abonamentul se considera valabil încheiat numai dupa semnarea tuturor documentelor necesare si achitarea de catre membru a pretului serviciilor comandate cu respectarea termenelor de plata prevazute.

 

(3) Sumele platite de catre membri cu titlul de pret al abonamentului WELLNESS BY SAM STUDIO, nu se restituie indiferent daca membrul utilizeaza efectiv sau nu serviciile mentionate în abonament, pe parcursul perioadei de valabilitate a acestuia.

 

(4) Abonamentul permite accesul membrilor în sala de antrenament, utilizarea echipamentului aflat în dotarea WELLNESS BY SAM STUDIO precum si participarea la cursurile organizate de catre WELLNESS BY SAM STUDIO, efectuate de catre antrenori specializati, în functie de tipul de abonament ales.

 

(5) Abonamentul de PERSONAL TRAINER include costul asistarii dedicate a membrului de catre un antrenor personal, dieta personalizata de catre un nutritionist-dietetician licentiat, consiliere psihologica de catre un psiholog licentiat, urmând a fi achitat de catre membru la receptia WELLNESS BY SAM STUDIO integral, înainte de începerea sesiunilor de antrenament cu un antrenor personal.

 

(6) Toti membrii pot beneficia de suspendarea abonamentului, la cerere, pentru o perioada de maxim 10 zile pentru abonamentele care au fost încheiate pentru 1 luna. Suspendarea abonamentului opereaza numai în baza completarii de catre membru a unui formular de tip ,,Cerere de suspendare”, aflat la recepția WELLNESS BY SAM STUDIO. Beneficiul suspendarii abonamentului nu poate fi acordat retroactiv.

 

(7) Membrii pot solicita, de asemenea, suspendarea abonamentului, pentru motive de natura medicala, ca urmare a unor îmbolnaviri sau accidentari, pentru o durata de maxim 3 luni. Suspendarea abonamentului din motive medicale este valabila numai în baza prezentarii de catre membru a unui document medical, care sa interzica expres membrului respectiv practicarea de exercitii fizice, cu indicarea perioadei în care efortul fizic este contraindicat.

 

(8) Cererea de suspendare a abonamentului trebuie sa fie aprobata în prealabil de catre managerul WELLNESS BY SAM STUDIO, aprobare care nu va fi refuzata sau întârziata nejustificat.

 

(9) În caz de accident, membrul convine ca va fi examinat pe propria cheltuiala de un medic care va trimite un raport scris atât membrului cât si WELLNESS BY SAM STUDIO. Membrul declara ca i-au fost aduse la cunostinta riscurile de accidentare si se obliga sa respecte regulile minimale de prevenire a accidentelor, asumându-si responsabilitatea pentru eventualele urmari în ceea ce privește sanatatea sa si a invitatilor sai sau a persoanelor pe care le-ar putea vatama în timpul si ca urmare a activitatilor desfasurate în incinta WELLNESS BY SAM STUDIO.

 

(10) În cazul deteriorarii de catre membru sau de catre un invitat al acestuia a echipamentului pus la dispozitie, membrului i se va imputa plata unui cost ca urmare a distrugerii echipamentului. Membrul declara ca a fost informat cu privire la pretul abonamentului si costurile care i se vor imputa în cazul deteriorarii echipamentului pus la dispozitie de WELLNESS BY SAM STUDIO, acestuia sau celorlalte persoane aflate cu acesta în incinta WELLNESS BY SAM STUDIO.

Termeni si conditii de plata

Formele de plata acceptate sunt: ​​numerar, card de credit autorizat si transfer bancar în contul furnizat de Wellness by Sam studio. Termenul numerar va fi înteles ca moneda de hârtie si moneda de curs legal în România. Platile cu cardul se vor face în moneda nationala a clientului.

Codul de îmbracaminte si comportament

 

Nudismul este strict interzis în zona publica a Wellness by Sam studio.

Utilizarea unui echipament sport potrivit de sala - tricou / maiou, pantaloni lungi sau scurti si încaltaminte comoda curata pe talpa (neutilizata în exterior) - este permisa pe toata durata sedintei de fitness, cu exceptia orelor de consiliere psihologica în cabinet, unde este recomandata o îmbracaminte informala. De asemenea este recomandata utilizarea unui prosop pe toata durata sedintei de fitness.

Pentru a mentine o atmosfera de relaxare si liniste, vârsta minima de intrare în Wellness by Sam studio este de 16 ani. Cu toate acestea, conducerea poate admite un copil sub acea vârsta, în cazuri exceptionale, cu conditia sa fie însotiti în permanenta de parinti si / sau tutori si sa aiba un comportament politicos si respectuos.

Facilitati si servicii

Unul dintre cei mai importanti piloni ai metodei WELLNESS BY SAM este nutritia sanatoasa. Astfel, este indispensabil sa aveti o consultatie cu unul dintre expertii nostri în nutritie sanatoasa daca doriti sa urmati programul lui Wellness by Sam. Va invitam sa participati la întâlnirile dvs. nutritionale de urmarire în timpul sedintelor dumneavoastra. În acest fel, evolutia dvs. va fi atent monitorizata si veti optimiza rezultatele dietei.

Programul de fitness este de la 08.00 la 18.00.

Wellness by Sam studio se obliga sa ofere beneficiarului accesul în incinta centrului de fitness cu denumirea comerciala de WELLNESS BY SAM STUDIO SRL si sa permita clientului sa utilizeze aparatele în limita disponibilitatii lor si în conformitate cu indicatiile de utilizare atât propuse de producator si afisate sub forma de pictograme, cât si în conformitate cu instructajul în utilizarea echipamentelor efectuat de catre personalul calificat (instructor de fitness / antrenor personal), o data cu semnarea contractului de prestari servicii.

 

De asemenea, Wellness by Sam se obliga sa ofere beneficiarului pachetul continut de abonamentul ales (antrenamente personale private, educatie nutritionala, dieta personalizata, masuratori, etc.)​.

Termeni si conditii

(1) Obiectul prezentului abonament îl reprezinta furnizarea de catre WELLNESS BY SAM STUDIO a accesului membrilor la serviciile mentionate mai sus, în schimbul platii de catre membrii a unui pret reprezentând contravaloarea acestui acces la servicii, cuantumul pretului fiind stabilit periodic de catre WELLNESS BY SAM STUDIO.

(2) Prezentul abonament înceteaza în una dintre urmatoarele situatii: (a) prin acordul partilor; (b) la sfârsitul perioadei pentru care a fost încheiat; (c) în cazul aparitiei unui eveniment de Forta Majora; (d) în cazul decesului membrului; (e) prin efectul legii sau în cazul unei hotarâri judecatoresti definitive si (e) prin rezilierea abonamentului de catre WELLNESS BY SAM STUDIO, conform prevederilor din prezentul contract.

(3) În cazul încalcarii de catre membru a obligațiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile prezentului abonament, sau daca membrul a savârsit vreuna dintre încalcarile prevazute în Regulamentul intern de funcționare, WELLNESS BY SAM STUDIO va avea dreptul de a rezilia abonamentul, fara interventia instantei de judecata si fara nicio alta formalitate prealabila (abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil). Totodata, WELLNESS BY SAM STUDIO este îndreptatita sa solicite daune-interese membrului, în vederea acoperirii, în integralitate, a prejudiciului suferit.

4) Membrii nu pot cesiona abonamentul, în întregime sau în parte.

(5) Prin semnarea prezentului abonament, membrul declara, în conformitate cu dispozitiile art. 1203 Cod Civil, ca accepta în mod expres si este de acord cu prevederile abonamentului, care nu sunt contrare vointei sale.

(6) În cazul aparitiei unui Caz Fortuit sau Forta Majora, WELLNESS BY SAM STUDIO nu va fi considerata responsabila pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor sale contractuale pe toata durata în care Cazul Fortuit sau Forta Majora actioneaza. De asemenea, WELLNESS BY SAM STUDIO nu raspunde pentru fapta oricarui tert strain de prezentul contract, care are caracteristicile unui Caz Fortuit sau a unei Forte Majore.

(7) Partile recunosc în mod expres faptul ca toate si oricare dintre prevederile prezentului contract au fost citite înainte de semnarea acestuia.

(8) Partile convin sa actioneze în mod rezonabil pentru a încerca solutionarea pe cale amiabila a oricarui diferend. În cazul în care partile nu vor reusi sa solutioneze pe cale amiabila diferendul nascut între acestea, se vor adresa în acest sens instantelor judecatoresti.

bottom of page